logo

DRUGI TEHNIČKI PROIZVODI I ZAPTIVKE

tesnilna-podlozka

Naša ponuda sadrži kako standardne zaptivke, isto tako zaptivke prema nacrtu, koje izrađujemo u najkraćem mogućem vremenu. U našoj ponudi pored zaptivki klipa, klipnjače i kočinih sistema, nađu se također statičke zaptivke, garniture zaptivki te drugi tehnički proizvodi.