logo

PO15

wipers_trd

file_pdf DIMENZIJE

H4>OPIS

PO15 brisač je izrađen iz PTFE elementa i O-RING-a, koji ima zaptivni efekt i tada djeluje kao opruga na PTFE prsten, kada nema nikakvog pritiska. Preostali uljni film sakuplja u unutrašnjem dijelu klipnjače. U kombinaciji sa pravilnom zaptivkom dopušta hidro-dinamičan povratak u cilindar.

TEHNIČKI PODATKI

Brzina : do 15 m/s
Temperatura: od -30°C do +100°C, najviše do 120°C. Za veću temperaturu , statični dio gume moramo zamjeniti sa odgovarajućim materijaLom (VITON)
Tekućine: mineralne hidraulične tekućine

MATERIJAL

PTFE(TEFLON) sa bronzim punjenjem. O-RING je iz NBR materijala, također moguće ga je naručiti iz VITONA.

UGRADNJA

Prije ugradnje uvijek očistite prljavštine,strugotine,prah i druge vrste nečistoća iz mjesta ugradnje-na klipu i klipnjači. Prije same ugradnje zaptivke provjerite da li postoje oštećenja na mjestima ugradnje , jer mogu prouzrokovati oštećenja na zaptivci. Zaptivka i zaptivne površine prije ugradnje moramo namastiti sa odgovarajućom masti u odnosu na materijal zaptivke i medija u cilindru. Prvo stavimo ORING, zatim TEFLON

Nazad